Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wykaz zbiorczy

Nr karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu

A/1/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie trzech drzew z  gatunku wierzba biała zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 216 (Reda- Hel)

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku,
ul. Żarnowiecka 3,

84-100 Puck

A/2/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku świerk przy ul. Łąkowej 6 w Pucku

Osoba fizyczna

A/3/2014

Zaktualizowany wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną

KGHM Polska Miedź S. A. z siedzibą w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 59-301 Lubin

A/4/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie pięciu drzew z  gatunku lipa drobnolistna przy ul. Wejherowskiej w Pucku

Zarząd Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego,
ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo

 

A/5/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Matejki 10 w Pucku

Osoba fizyczna

A/6/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie dwóch drzew z gatunku topola osika położonych w Pucku przy ul. 10-go Lutego

Gmina Puck
ul. 10-go Lutego 29
84-100 Puck

A/7/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów w Pucku przy ul. Nowy Świat 23

Allcon Osiedla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,
ul. Łużycka 6,
81-537 Gdynia

A/8/2014

Wniosek o  zezwolenie na usunięcie krzewów w Pucku przy ul. Wejherowskiej 47

Wspólnota Mieszkaniowa „Puckie Wrota"
ul. Wejherowska 47
84-100 Puck

A/9/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie czterech drzew z gatunku żywotnik zachodni przy ul. Kasztanowej 48

Osoba fizyczna

A/10/2014

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na realizacji punktu recyklingu odpadów wielomateriałowych, papieru i drewna w technologii R3 recykling materiałowy w Pucku na działkach nr 1/48, 1/49, 1/76, 1/77.

New Globe international
Sp. z o. o. Sobieńczyce 30,
84-110 Krokowa

A/11/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie trzech  drzew z gatunku świerk pospolity  przy ul. Żarnowieckiej 24

Osoba fizyczna

A/12/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku jodła kaukaska  przy ul. Abrahama 1 w Pucku

Osoba fizyczna

A/13/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie trzech drzew z gatunku żywotnik zachodni  przy ul. Jaśminowej 5 w Pucku

Osoba fizyczna

A/14/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Abrahama 24A w Pucku

Osoba fizyczna

A/15/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie dwóch drzew z  gatunku lipa drobnolistna zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej 1537G (ul. Wejherowska)w obrębie wyjazdu z lecznicy dla zwierząt.

Zarząd Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego,
ul. Pucka 11,
84-200 Wejherowo

 

A/16/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku magnolia przy ul. Jaśminowej 19 w Pucku

Osoba fizyczna

A/17/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie dwóch drzew z gatunku żywotnik zachodni przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Pucku (Ogródki działkowe)

Osoba fizyczna

A/18/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie krzewów z gatunku lilak pospolity przy ul. Ludwika Waryńskiego 25 w Pucku

Osoba fizyczna

A/19/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Ludwika Waryńskiego 25 w Pucku

Osoba fizyczna

A/20/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku klon jesionolistny przy ul. Elizy Orzeszkowej 6 w Pucku

Osoba fizyczna

A/21/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie pięciu drzew z gatunku świerk pospolity przy ul. Żarnowieckiej 4 w Pucku

Osoba fizyczna

A/22/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcia drzewa z gatunku żywotnik zachodni przy ul. Adama Asnyka 23 w Pucku

Osoba fizyczna

A/23/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcia drzewa z gatunku świerk srebrzysty przy ul. Mikołaja Reja 15 w Pucku

Osoba fizyczna

A/24/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcia drzewa z gatunku świerk srebrzysty przy ul. Ks. B. Sychty 15 w Pucku

Osoba fizyczna

A/25/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie  dwóch drzew z gatunku świerk pospolity przy ul. Męczenników Piaśnicy 13 w Pucku

Osoba fizyczna

A/26/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Polnej 3 w Pucku

Wspólnota Mieszkaniowa Budynków Mieszkalnych
ul. Polna 3
84-100 Puck

A/27/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie dziesięciu drzew z gatunku klon pospolity, jedenastu drzew z gatunku topola osika oraz 200 m2 krzewów z gatunku bez czarny w Pucku na działce nr 52/1 obr. 2.2

Osoba fizyczna

A/28/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Akacjowej 28 w Pucku

Osoba fizyczna

A/29/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew z gatunku brzoza brodawkowata, żywotnik zachodni oraz sosna zwyczajna w Pucku przy ul. Zamkowej 16

Osoba fizyczna

A/30/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Mistrzowskiej 15 w Pucku

Osoba fizyczna

 

A/31/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku modrzew europejski przy ul. Kasztanowej 58 w Pucku

Osoba fizyczna

A/32/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie dwóch drzew z gatunku jesion wyniosły oraz drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Gen. J. Hallera 19 w Pucku

Osoba fizyczna

A/33/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Jaśminowej 35 w Pucku

Osoba fizyczna

A/34/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku jodła pospolita przy ul. Antoniego Miotka 4 w Pucku

Osoba fizyczna

A/35/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku świerk pospolity oraz drzewa z gatunku modrzew pospolity przy ul. Ignacego Paderewskiego 26 w Pucku

Osoba fizyczna

A/36/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzewa z gatunku orzech włoski przy ul. Wejherowskiej 24 w Pucku

Osoba fizyczna

A/37/2014

Wniosek o zezwolenie na wycięcie trzech drzew z gatunku sosna zwyczajna przy ul. Przebendowskiego 29 w Pucku

Osoba fizyczna

A/38/2014 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji paliw na terenie działki nr 93 obr. 2.5 w Pucku

„OKTAN” B i R Brzescy sp. j.
ul. Kartuska 51,
83-334 Miechucino

A/39/2014 Wniosek o zezwolenie na wycięcie 23 drzew z gatunku świerk pospolity przy ul. Swarzewskiej 30 w Pucku Osoba fizyczna
A/40/2014 Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z gatunku cis pospolity przy ul. Przebendowskiego 26 w Pucku Osoba fizyczna
A/41/2014 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej zlewni A na kanalizację sanitarną i deszczową w ulicach 10 Lutego (odcinek S1 – przepompownia ścieków PS) kmdr E. Szystowskiego, Zamkowej, Łąkowej, Młyńskiej w Pucku

Gmina Miasta Puck
ul. 1 Maja 13
84-100 Puck

A/42/2014 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 37 drzew z gatunku żywotnik zachodni przy ul. Jaśminowej 34 w Pucku Osoba fizyczna
A/43/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świek srebrny przy ul. Jaśminowej 13 w Pucku Osoba fizyczna
A/44/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku:
- świrk pospolity
- cis
- żywotnik zachodni - 3 sztuki
- czereśnia
- przy ul. Kopernika 45 w Pucku
Osoba fizyczna
A/45/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku orzech włoski przy ul. Wałowej w Pucku Osoba fizyczna
A/46/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku wierzba biała przy ul. Helskiej w Pucku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku
ul. Żarnowiecka 3
84-100 Puck
A/47/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity - wiatrołom przy ul. Zarnowieckiej w Pucku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku
ul. Żarnowiecka 3
84-100 Puck
A/48/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku klon polny oraz na usunięcie 45 m2 krzewów z gatunku wiśnia ptasia przy ul. Helskiej i Żarnowieckiej w Pucku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku
ul. Żarnowiecka 3
84-100 Puck
A/49/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z gatunku śliwa wiśniowa przy ul. Głogowej 1 w Pucku Osoba fizyczna
A/50/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 45 m2 krzewów z gatunku wiśnia ptasia przy ul. Helskiej i Żarnowieckiej w Pucku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku
ul. Żarnowiecka 3
84-100 Puck
A/51/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie pięciu drzew z gatunku klon pospolity i jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna z terenu pasa drogowego - ul. I Armii Wojska Polskiego „OKTAN” B i R Brzescy sp. j.
ul. Kartuska 51,
83-334 Miechucino
A/52/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  drzewa z gatunku brzoza i krzewów z działki położonej przy ul. Bławatkowej Osoba fizyczna
A/53/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie pięciu drzew z gatunku topola Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pucku,
Aleja Lipowa 3C
84-100 Puck
A/54/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czterech drzew iglastych z gatunku sosna przy ul. Przebendowskiego 19 w Pucku Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
ul. Zamkowa 6
84-100 Puck
A/55/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku grusza przy ul. gen. J. Hallera 11 w Pucku Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
ul. Zamkowa 6
84-100 Puck

A/56/2015

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku orzech przy ul. Pokoju 6
w Pucku
Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
ul. Zamkowa 6
84-100 Puck
A/57/2015 Wniosek o usunięcie drzew: wierzby białej, wiśni pospolitej i czarnego bzu przy Alei Kościuszki w Pucku Osoba fizyczna
A/58/2015

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku klon polny przy drodze wojewódzkiej 216 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11A
88-778 Gdańsk
A/59/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy Alei Lipowej 3 w Pucku Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej
Aleja Lipowa 3
84-100 Puck
A/60/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku żywotnik zachodni i innych krzewów przy ul. Mikołaja Reja 6 w Pucku Osoba fizyczna
A/61/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku modrzew pospolity przy ul. Ignacego Paderewskiego 36 w Pucku Osoba fizyczna
A/62/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Kapitańskiej 9 w Pucku Osoba fizyczna
A/63/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czterech drzew przy Alei Lipowej 4 w Pucku Osoba fizyczna
A/64/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk srebrny przy ul. Jaśminowej 22 w Pucku Osoba fizyczna
A/65/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku śliwa mirabelka przy ul. I Armii Wojska Polskiego 31 w Pucku Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowo w Pucku
ul. Aleksandra Majkowskiego 2
84-100 Puck
A/66/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: brzozy brodawkowatej - 2 sztuki, klonu zwyczajnego - 1 sztuka, orzecha włoskiego - 2 sztyki, świera pospolitego - 4 sztuki, kasztanowca zwyczajnego - 2 sztuki Parafia pod wezwaniem św. Faustyny Kowalskiej w Pucku
ul. Swarzewska 84
84-100 Puck
A/67/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku sumak octowiec przy ul. Kasztanowej 28 w Pucku Osoba fizyczna
A/68/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku świerk pospolity przy ul. Swarzewskiej 24 w Pucku Osoba fizyczna
A/69/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku jesion wyniosły przy ul. Żeglarzy 17 w Pucku Osoba fizyczna
A/70/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku klon zwyczajny przy ul. I Armii Wojska Polskiego 33 w Pucku Osoba fizyczna
A/71/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku orzech włoski przy ul. Kraszewskiego 4a w Pucku Osoba fizyczna
A/72/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku modrzew pospolity przy ul. Wejherowskiej 35 w Pucku Osoba fizyczna
A/73/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku jodła koreańska przy ul. Mestwina 44 w Pucku Osoba fizyczna
A/74/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku brzoza brodawkowata przy ul. Komandorskiej 17 w Pucku Osoba fizyczna
A/75/2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie i modernizacji hali magazynowej na terenie zakładu produkcyjnego "Dagoma" w miejcowości Puck na działkach nr 95, 94/1 i 92/8 (obręb 5 mapa1) Dagoma Sp. z o. o.
ul. I Armii Wojska Polskiego 62
84-100 Puck
A/76/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Jaśminowej 13 w Pucku Osoba fizyczna
A/77/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku: świerk srebrny i żywotnik zachodni przy ul. Kasztanowej 30 w Pucku Osoba fizyczna
A/78/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Szkutniczej 12B w Pucku Osoba fizyczna
A/79/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czterech drzew z gatunku cyprys wiecznie zielony przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Pucku (teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki) Osoba fizyczna
A/80/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Pucku (teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki) Osoba fizyczna
A/81/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku klon zwyczajny i drzewa z gatunku jesion wyniosły rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 1511G Puck - Żelistrzewo w miejscowości Puck Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo
A/82/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk srebrny przy ul. Swarzewskiej 46 w Pucku Osoba fizyczna
A/83/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku sosna pospolita przy ul. Swarzewskiej 50 w Pucku Osoba fizyczna
A/84/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Jaśminowej 21 w Pucku Osoba fizyczna
A/85/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku jarząb szwedzki przy ul. Kasztanowej 42 w Pucku Osoba fizyczna
A/86/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Jaśminowej 14 w Pucku Osoba fizyczna
A/87/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie pięciu drzew w Pucku przy ul. 1-go Maja 15 Sąd Rejonowy
ul. Sobieskiego 302
84-200 Wejherowo
A/88/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku brzoza brodawkowata w Pucku przy ul. Bławatkowej dz. nr 30/5 Osoba fizyczna
A/89/2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów przy ul. Czeladniczej (dz. nr 229) Osoba fizyczna
A/90/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu produkcyjnego (branża metalowa) wraz z częścią biurową oraz rozbiórką pięciu obiektów budowlanych w Pucku przy ul. Wejherowskiej 43 (dz. nr 3/81 obr. 4) Intercompact Sp. z o. o.
ul. Żeromskiego 27
26-600 Radom
A/91/2016

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej zlewni A na kanalizację sanitarną obejmującą kolektory i kanały A1, A1.3, A1.3.2 i deszczową obejmująca kolektory i kanały DA1, DC1 (do studni D256 na skrzyżowaniu z ulica Kaprów) w pasach administracyjnych ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat oraz kanałów sanitarnych A1.3.2.1, A1.2.9, A1.2.10 i kanałów deszczowych DA1.3.2.1, DA1.2.9, DA1.2.10 w Pucku

Gmina Miasta Puck
ul. 1 Maja 13
84-100 Puck
A/92/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu garaży i parkingów dla samochodów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby planowanego zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dwóch zakwaterowania turystycznego przy ul. Nowy Świat w Pucku; Dz. nr 236, 237/4 ob.0024, 2.4 Allcon Osiedla Sp z o. o. Sp. k.
ul. Łużycka 6
81-537 Gdynia
A/93/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i termomodernizacji budynków oświatowych powiatu puckiego na działce o numerze ewidencyjnym 73/3, 129/4, 129/5 obręb 2,5 Puck Powiat Pucki
ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
A/94/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i przebudowie odcinków kanalizacji deszczowej oraz przebudowie odcinków wodociągów w miejscowości Puck w ramach uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Puck Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 
ul. Zamkowa 6
84-100 Puck
A/95/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej powiatu puckiego:
- na działce o numerze ewidencyjnym 73/3, 129/4, 129/5 obręb 0025 Puck,
- na działce o numerze ewidencyjnym 53, 184/3 obręb 0021 Puck
- na działce o numerze ewidencyjnym 345/2, 35/4 obręb 0024 Puck,
- na działce o numerze ewidencyjnym 49/11 obręb 0013 Parszkowo-Kłanino budynki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, Kłanino 21, 84-107 Kłanino
- na działce o numerze ewidencyjnym 157/5 obręb 00009 Lubkowo- budynek Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, ul. Długa 50, 84-110 Lubkowo
Starostwo Powiatowe w Pucku,
ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
A/96/2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków handlowo- uslugowych w Pucku; dz. nr 35/1 i 36/1, obr. 2.2. Puck

Arka Bud Sp. z o. o.
Dąbrówka ul. Łąkowa 1
84- 242 Luzino

 

A/100/2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu przestwórstwa owocowo-warzywnego na dz. nr 95, 92/8, 92/5, 94/1 obręb 05 Puck Dagoma Sp. z o. o.
ul. I Armii Wojska Polskiego 62
84- 100 Puck

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Burno 20-05-2014 09:38:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Burno 20-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Potrykus 19-07-2017 14:03:08