Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Wykaz zbiorczy

 

Nr karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu

B/1/2014

Decyzja Burmistrza Miasta Puck w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku wierzba biała zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 216 (Reda- Hel)

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku,
ul. Żarnowiecka 3, 
84-100 Puck

B/2/2014

Postanowienie Burmistrza Miasta Puck w sprawie wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną

KGHM Polska Miedź S. A. z siedzibą w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin

B/3/2014

Postanowienie Burmistrza miasta Puck o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów

Wspólnota Mieszkaniowa „Puckie Wrota"
ul. Wejherowska 47
84-100 Puck

B/4/2014

Decyzja Burmistrza Miasta Puck w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew z gatunku żywotnik zachodni w Pucku przy ul. Kasztanowej 48

Osoba fizyczna

B/5/2014

Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na realizacji punktu recyklingu odpadów wielomateriałowych, papieru i drewna w technologii R3 recykling materiałowy w Pucku na działkach nr 1/48, 1/49, 1/76, 1/77.

New Globe international
Sp. z o. o. Sobieńczyce 30,
 84-110 Krokowa

B/6/2014

Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu recyklingu odpadów wielomateriałowych, papieru i drewna w technologii R3 recykling materiałowy w Pucku na działkach nr 1/48, 1/49, 1/76, 1/77.do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

New Globe international
Sp. z o. o. Sobieńczyce 30,
 84-110 Krokowa

B/7/2014

Decyzja Burmistrza Miasta Puck w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku żywotnik zachodni w Pucku przy ul. Kasztanowej 48

Osoba fizyczna

B/8/2014

Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o powołaniu biegłego sądowego w celu wydania opinii

Zarząd Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego,
ul. Pucka 11,
84-200 Wejherowo

 

B/9/2014

Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o przesunięciu terminu zakończenia postępowania administracyjnego

Zarząd Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego,
ul. Pucka 11,
84-200 Wejherowo

 

B/10/2014

Decyzja Burmistrza Miasta Puck w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z  gatunku lipa drobnolistna zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej 1537G (ul. Wejherowska)w obrębie wyjazdu z lecznicy dla zwierząt.

Zarząd Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego,
ul. Pucka 11,
84-200 Wejherowo

 

B/11/2014

Decyzja Burmistrza Miasta Puck w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku magnolia w Pucku przy ul. Jaśminowej 19

Osoba fizyczna

B/12/2014

Decyzja Burmistrza Miasta Puck w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie pięciu drzew z gatunku świerk pospolity przy ul. Żarnowieckiej 4 w Pucku

Osoba fizyczna

B/13/2014

Decyzja Burmistrza Miasta Puck w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  dziesięciu drzew z gatunku klon pospolity, jedenastu drzew z gatunku topola osika oraz 200 m2 krzewów z gatunku bez czarny w Pucku na działce nr 52/1 obr. 2.2

Osoba fizyczna

B/14/2014

Decyzja Burmistrza Miasta Puck w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Akacjowej 28 w Pucku

Osoba fizyczna

B/15/2014

Decyzja Burmistrza Miasta Puck w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku modrzew europejski przy ul. Kasztanowej 58 w Pucku

Osoba fizyczna

B/16/2014 Decyzja Burmistrza Miasta Puck w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 23 drzew z gatunku świerk pospolity przy ul. Swarzewskiej 30 w Pucku Osoba fizyczna
B/17/2014 Decyzja Burmistrza Miasta Puck w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 37 drzew z gatunku żywotnik zachodni przy ul. Jaśminowej 34 w Pucku Osoba fizyczna
B/18/2015 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 93 (obręb 2 mapa 5) w miejscowości Puck

"OKTAN" B i R Brzescy sp. j.
ul. Kartuska 51
83-334 Miechucino

B/19/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegającego na budowie stacji paliw na terenie działki nr 93 (obręb 2 mapa 5) w miejscowości Puck

"OKTAN" B i R Brzescy sp. j.
ul. Kartuska 51
83-334 Miechucino

B/20/2015 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegającego na rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej zlewni A na kanalizację sanitarną i deszczową w ulicach 10-go Lutego (odcinek S-1 - przepompownia ścieków PS), kmdr E. Szystowskiego, Zamkowej, Łąkowej, Młyńskiej w Pucku

Gmina Miasta Puck
ul. 1-go Maja 13
84-100 Puck

B/21/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia polegającego na rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej zlewni A na kanalizację sanitarną i deszczową w ulicach 10-go Lutego (odcinek S-1 - przepompownia ścieków PS), kmdr E. Szystowskiego, Zamkowej, Łąkowej, Młyńskiej w Pucku

Gmina Miasta Puck
ul. 1-go Maja 13
84-100 Puck

B/22/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk srebrny przy ul. Jaśminowej 13 w Pucku Osoba fizyczna
A/23/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku wierzba biała przy ul. Helskiej w Pucku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku
ul. Żarnowiecka 3
84-100 Puck
B/24/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku swierk pospolity
przy ul. Żarnowieckiej w Pucku - wiatrołom
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku
ul. Żarnowiecka 3
84-100 Puck
B/25/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku klon polny i krzewów z gatunku wiśnia ptasia przy ul. Helskiej i Zarnowieckiej w Pucku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku
ul. Żarnowiecka 3
84-100 Puck
B/26/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie krzewów z gatunku śliwa wiśniowa przy ul. Głogowej 1 w Pucku Osoba fizyczna
B/27/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o  wydaniu zezwolenia na usunięcie krzewów z gatunku wiśnia ptasia przy ul. Helskiej i Zarnowieckiej w Pucku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku
ul. Żarnowiecka 3
84-100 Puck
B/28/2015 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku brzoza i krzewów na działce przy ul. Bławatkowej w Pucku Osoba fizyczna
B/29/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o  wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku klon polny przy drodze wojewódzkiej 216 w Pucku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11A
88-778 Gdańsk
B/30/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o  wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk srebrny przy ul. Jaśminowej 22 w Pucku Osoba fizyczna
B/31/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o  wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku: brzoza brodawkowata - 2 sztuki, klon zwyczajny - 1 sztuka, orzech włoski - 2 sztuki, świerk pospolity - 4 sztuki, kasztanowiec zwyczajny - 2 sztuki przy ul. Swarzewskiej 84 w Pucku Parafia pod wezwaniem św. Faustyny Kowalskiej w Pucku
ul. Swarzewska 84
84-100 Puck
B/32/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o  wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku sumak octowiec przy ul. Kasztanowej 28 w Pucku Osoba fizyczna
B/33/2015 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Swarzewskiej 24 w Pucku Osoba fizyczna
B/34/2015 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji hali magazynowej na terenie zakładu produkcyjnego "Dagoma" w Pucku na działkach nr 95, 94/1, 92/8 Dagoma Sp. z o. o.
ul. I Armii Wojska Polskiego 62
84-100 Puck
B/35/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o  wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Jaśminowej 13 w Pucku Osoba fizyczna
B/36/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o  wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew: świerk srebrny i żywotnik zachodni przy ul. Kasztanowej 30 w Pucku Osoba fizyczna
B/37/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o  wydaniu zezwolenia na usunięcie czterech drzew z gatunku cyprys wiecznie żywy przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Pucku (teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki) Osoba fizyczna
B/38/2015 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku klon zwyczajny i drzewa z gatunku jesion wyniosły rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 1511G Puck - Żelistrzewo w miejscowości Puck

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo

 

B/39/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o  wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk srebrny przy ul.Swarzewskiej 46 w Pucku Osoba fizyczna
B/40/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o  wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku sosna pospolita przy ul.Swarzewskiej 50 w Pucku Osoba fizyczna
B/41/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o  wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Jaśminowej 21 w Pucku Osoba fizyczna
B/42/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o  wydaniu zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku jarząb szwedzki przy ul. Kasztanowej 42 w Pucku Osoba fizyczna
B/43/2015 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku klon zwyczajny i drzewa z gatunku jesion wyniosły rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 1511G Puck - Żelistrzewo w miejscowości Puck Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo

 
B/44/2015 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o przekazaniu do uzgodniania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku projektu zezwolenia na usunięcie trzech drzew z gatunku klon zwyczajny i drzewa z gatunku jesion wyniosły rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 1511G Puck - Żelistrzewo w miejscowości Puck Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo
B/45/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o  wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity przy ul. Jaśminowej 14 w Pucku Osoba fizyczna
B/46/2015 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o  wydaniu zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z gatunku brzoza brodawkowata przy ul. Bławatkowej w Pucku dz. nr 30/5 Osoba fizyczna
B/47/2016 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie obiektu produkcyjnego (branża metalowa) wraz z częścią biurową oraz rozbiórką pięciu obiektów budowlanych Intercompact Sp. z o. o.
ul. Żeromskiego 27
26-600 Radom
B/48/2016

Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewni A na kanalizację sanitarną obejmującą kolektory i kanały A1, A1.3, A1.3.2 i deszczową obejmującą kolektory i kanały DA1, DC1 (do studni D256 na skrzyżowaniu z ulicą Kaprów) w pasach administracyjnych ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Swiat oraz kanałów sanitarnych A1.3.2.1, A1.2.9, A1.2.10 i kanałów deszczowych DA1.3.2.1, DA1.2.9, DA1.2.10 w Pucku na działkach
obręb 2.1
183/3, 183/8, 183/9, 181, 184/2, 191, 192, 190/1, 189, 185, 188, 184/3, 184/2, 180
obręb 2.4
191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 191/8, 191/9, 191/10, 191/11, 191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16, 191/18, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 191/29, 191/30, 191/31, 191/32, 191/33, 191/34, 191/35, 191/36, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/15, 239/5, 221, 220/1, 318
obręb 5
29/39, 29/62, 29/36, 29/66, 29/37, 30/3, 29/24, 30/9, 29/30, 419

 

Gmina Miasta Puck
ul. 1-go Maja 13
84-100 Puck

B/49/2016 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: budowa zespołu garaży i parkingów dla samochodów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby planowanego zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dwóch zakwaterowania turystycznego przy ul. nowy Świat w Pucku; dz. nr 236, 237/4; ob. 0024, 2,4. Allcon Osiedla Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Łużycka 6,
81-537 Gdynia

 
B/50/2016 Decyzja Burmistrza Miasta Puck nakazujaca usunięcie odpadów z nieruchomości położonej w Pucku przy ul. Kościelnej 2 Osoba fizyczna
B/51/2016 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: rozdział kanalizacji ogólnospławnej zlewni A na kanalizację sanitarną obejmującą kolektory i kanały A1, A1.3, A1.3.2 i deszczową obejmującą kolektory i kanały DA1, DC1 (do studni D256 na skrzyżowaniu z ulicą Kaprów) w pasach administracyjnych ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Swiat oraz kanałów sanitarnych A1.3.2.1, A1.2.9, A1.2.10 i kanałów deszczowych DA1.3.2.1, DA1.2.9, DA1.2.10 w Pucku na działkach
obręb 2.1
183/3, 183/8, 183/9, 181, 184/2, 191, 192, 190/1, 189, 185, 188, 184/3, 184/2, 180
obręb 2.4
191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 191/8, 191/9, 191/10, 191/11, 191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16, 191/18, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 191/28, 191/29, 191/30, 191/31, 191/32, 191/33, 191/34, 191/35, 191/36, 239/8, 239/9, 239/10, 239/11, 239/15, 239/5, 221, 220/1, 318
obręb 5
29/39, 29/62, 29/36, 29/66, 29/37, 30/3, 29/24, 30/9, 29/30, 419
Gmina Miasta Puck
ul. 1-go Maja 13
84-100 Puck
B/52/2016 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i termomodernizacji budynków oświatowych powiatu puckiego na działce o numerze ewidencyjnym 73/3, 129/4, 129/5 obręb 2,5 Puck Powiat Pucki
ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
B/53/2016 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: budowa zespołu garaży i parkingów dla samochodów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby planowanego zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dwóch zakwaterowania turystycznego przy ul. nowy Świat w Pucku; dz. nr 236, 237/4; ob. 0024, 2,4. Allcon Osiedla Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Łużycka 6,
81-537 Gdynia
B/54/2016 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej powiatu puckiego:
- na działce o numerze ewidencyjnym 73/3, 129/4, 129/5 obręb 0025 Puck,
- na działce o numerze ewidencyjnym 53, 184/3 obręb 0021 Puck
- na działce o numerze ewidencyjnym 345/2, 35/4 obręb 0024 Puck,
- na działce o numerze ewidencyjnym 49/11 obręb 0013 Parszkowo-Kłanino budynki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, Kłanino 21, 84-107 Kłanino
- na działce o numerze ewidencyjnym 157/5 obręb 00009 Lubkowo- budynek Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, ul. Długa 50, 84-110 Lubkowo
Starostwo Powiatowe w Pucku
ul. E. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
B/55/2016 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i przebudowie odcinków kanalizacji deszczowej oraz przebudowie odcinków wodociągów w miejscowości Puck w ramach uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Puck Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
ul. Zamkowa 6
84-100 Puck
B/56/2016 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i przebudowie odcinków kanalizacji deszczowej oraz przebudowie odcinków wodociągów w miejscowości Puck w ramach uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Puck

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
ul. Zamkowa 6
84-100 Puck

 

B/57/2016 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków handlowo- usługowych w Pucku; dz. nr 35/1 i 36/1, obr. 2.2 Puck

Arka Bud. Sp. z o. o.
Dąbrówka ul. Łąkowa 1

84- 242 Luzino

B/58/2017 Decyzja Burmistrza Miasta Puck o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków handlowo- usługowych w Pucku; dz. nr 35/1 i 36/1, obr. 2.2 Puck Arka Bud. Sp. z o. o.
Dąbrówka ul. Łąkowa 1

84- 242 Luzino
B/59/2017 Postanowienie Burmistrza Miasta Puck o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu przetwórstwa owocowo- warzywnego na dz. nr 95, 92/8, 92/5, 94/1 obręb 05 Puck DAGOMA Sp. z o. o.
ul. I Armii Wojska Polskiego 62

84- 100 Puck

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Burno 20-05-2014 12:44:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Burno 20-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Potrykus 08-09-2017 12:49:59