Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

B/2/2014

                        

           PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE

                                                 O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

B/2/2014

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie

3

Temat dokumentu

Ochrona powierzchni ziemi

4

Nazwa dokumentu

Postanowienie w sprawie wydania opinii

5

Zakres przedmiotowy dokumentu — opis dokumentu

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie
z podzia
łem administracyjnym kraju

Miasto Puck

7

Znak sprawy

RGKiŚ.6523.1.2014.AM

8

Dokument wytworzył

Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

9

Data dokumentu

07.04.2014 r.

10

Dokument zatwierdził

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

07.04.2014 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miasta Puck, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, p. 106, tel. 58-673-05-25, e-mail gok2@miasto.puck.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

TAK

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

A/3/2014

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

15.05.2014

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

 

Uwagi:

1.  Układ wykazu umożliwia wyszukiwanie informacji przez wpisanie dowolnego wyrazu lub ciągu wyrazów
znajduj
ących się w wykazie kart informacyjnych, a także według następujących kryteriów:

 1. numer karty informacyjnej;
 2. rok wydania dokumentu;
 3. rodzaj dokumentu;
 4. nazwa dokumentu;
 5. temat dokumentu;
 6. obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

2. W wykazie w karcie informacyjnej:

1)  rodzaj dokumentu — należy wpisać nazwę wskazanego poniżej rodzaju dokumentu zawierającego wy­szukiwaną informację o środowisku i jego ochronie:

 1. wnioski o wydanie decyzji,
 2. wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
 3. inne wnioski,
 4. decyzje,
 5. postanowienia,
 6. polityki, strategie, plany lub programy,
 7. projekty polityk, strategii, planów lub programów,
 8.  projekty innych dokumentów,
 9. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 10. inne raporty,
 11. przeglądy ekologiczne,
 12. prognozy oddziaływania na środowisko
 13. wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,
 14. rejestry,
 15. zgłoszenia,
 16. strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,
 17. koncesje, pozwolenia, zezwolenia,
 18. analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów,
 19. mapy akustyczne,
 20. świadectwa,
 21.  sprawozdania,
 22. deklaracje środowiskowe,
 23. inne dokumenty;

2)  temat dokumentu — należy wpisać temat dotyczący wyszukiwanej informacji, zgodnie z następującą listą
temat
ów:

 1. ochrona powietrza,
 2. ochrona wód,
 3. ochrona powierzchni ziemi,
 4. ochrona przed hałasem,
 5. ochrona przed polami elektromagnetycznymi,
 6. ochrona kopalin,
 7. ochrona zwierząt oraz roślin,
 8. inne;
 1. znak sprawy, dokument zatwierdził, data zatwierdzenia dokumentu, numery kart innych dokumentów
  w sprawie
  — należy wpisać wyrazy „nie dotyczy", jeżeli odpowiednio dokument nie posiada znaku sprawy, nie podlegał procedurze zatwierdzania lub w wykazie nie znajdują się inne karty dokumentów w tej
  samej sprawie;
 2. data dokumentu — należy podać datę wydania dokumentu, datę wpływu dokumentu do organu prowadzącego wykaz lub datę aktualizacji dokumentu;
 3. miejsce przechowywania dokumentu — należy wpisać nazwę i siedzibę podmiotu przechowującego dokument, a także jego dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej). Należy też zamieścić informację o zniszczeniu dokumentu, jeżeli dokument uległ zniszczeniu;
 4. adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu — należy zamieścić odnośnik do adresu elektronicznego dokumentu, jeżeli dokument został udostępniony za pomocą powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego;
 5. zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji — należy wskazać podstawę prawną wyłączającą możliwość udostępnienia informacji oraz zakres, w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Burno 20-05-2014 13:12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Burno 20-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Damian Burno 18-11-2014 15:08:27