Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Komunikaty i Obwieszczenia

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska w Gdańsku w sprawie "Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica" 2019-10-15 12:23:39
Ogłoszenie Burmistrza o terminie zgłaszania kandydatów na ławników 2019-06-06 14:49:50
Obwieszczenie Starosty Puckiego o zamiarze wydania decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej 2019-05-08 10:29:21
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2019 r. 2019-04-26 11:25:58
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID narealizację inwestycji drogowej 2019-03-08 11:29:27
Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg. odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zl w 2018 roku. 2019-01-25 10:42:08
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2018 r. 2019-01-25 10:41:41
OBWIESZCZENIE RDOŚ-Gd-WOO.4211.9.2011.MS.MŚB.25 2019-01-11 14:01:41
OBWIESZCZENIE RDOŚ-Gd-WOO.4211.9.2011.MS.MŚB.24 2019-01-11 12:39:45
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2018-12-19 14:57:07
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Puck w 2019 r. 2018-11-15 20:05:26
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w III kwartale 2018 r. 2018-11-13 11:21:23
Zawiadomienie DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.106.2018.MD.4 2018-10-03 08:17:52
Obwieszczenie GD.RUZ.421.158.EL dot. wszczęcia na wniosek Gminy Miasta Puck postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-09-24 14:29:58
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2018 r. 2018-07-30 12:25:50
Komunikat RDOŚ w zakresie ochrony przed hałasem 2018-07-13 12:00:15
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgi, odroczeń, umorzeń lub spłatę na raty w 2017 r. 2018-05-25 13:13:55
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 2018-05-25 13:12:32
Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg. odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zl w 2017 roku. 2018-05-25 09:31:49
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2018 r. 2018-04-12 14:42:16
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2018-02-05 13:03:03
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 r. 2018-01-31 10:59:22
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2017 r. 2018-01-29 14:12:24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Puck w 2018 r. 2017-11-16 13:57:56
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w III kwartale 2017 r. 2017-10-31 12:57:02
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Puck w 2017 r. 2017-08-17 15:02:58
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2017 r. 2017-07-31 14:37:15
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu 2017-07-21 13:17:43
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu 2017-07-21 13:16:29
Komunikat w sprawie dodatków mieszkaniowych 2017-06-22 15:32:40
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu 2017-05-30 15:18:09
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 r. 2017-05-10 11:19:19
Zawiadomienie DOOŚ-DŚII.4211.2.2017.MS.1 (dot. nie rozpatrzenia odwołania w ustawowym terminie) 2017-05-09 14:00:34
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego w otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - usługi integracji o charakterze edukacyjnym z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA" 2017-02-14 16:23:55
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego w otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - usługi integracji o charakterze zawodowym z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA" 2017-02-14 16:23:19
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego w naborze na partnera do współrealizacji projektu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - Placówka wsparcia dziennego i szkołą dla rodziców z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA" 2017-02-14 16:22:34
PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI RDOŚ-Gd-WOO.4211.25.2015.ER.MŚB.39 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa Portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" 2017-01-16 15:52:05
Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4211.25.2015.ER.MŚB.37 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa Portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" 2017-01-16 15:45:49
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck 2017-01-16 09:21:00
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - Placówka wsparcia dziennego i szkołą dla rodziców z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA" 2017-01-13 13:51:05
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - usługi integracji o charakterze zawodowym z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA" 2017-01-13 13:50:03
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - usługi integracji o charakterze edukacyjnym z obszaru rewitalizacji obejumującej centrum Pucka do wspólnej realizacji Projektu: "REWITALIZACJA CENTRUM PUCKA" 2017-01-13 13:49:03
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnerów do współrealizacji projektu "Rewitalizacja centrum Pucka" dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji obejmujacego centrum Pucka 2017-01-11 15:20:57
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnerów do współrealizacji projektu "Rewitalizacja centrum Pucka" dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych - organizacji pozarządowych 2017-01-11 15:18:01
Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4211.25.2015.ER.MŚB.33 2016-12-22 16:21:49
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w/s udziału społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 2016-11-28 12:00:57
Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4211.25.2015.ER.MŚB.27 2016-11-21 21:57:17
Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4211.25.2015.ER.MŚB.25 dot. przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa Portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" 2016-11-17 09:32:50
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w III kwartale 2016 r. 2016-10-26 12:04:30
Informacja w sprawie prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów 2016-07-20 09:29:54
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2016 r. 2016-07-19 21:33:21
NORDA - Północny Biegun Wzrostu 2016-07-13 09:46:28
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2015 r. 2016-05-23 12:35:02
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgi, odroczeń, umorzeń lub spłatę na raty w 2015 r. 2016-05-16 10:21:29
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2016 r. 2016-05-05 12:01:01
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2015r. 2016-01-30 20:25:58
Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015r. o sporządzeniu i podaniu do publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki 2015-12-09 07:52:54
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów dla wspólnej realizacji projektu 2015-12-07 10:00:13
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w III kwartale 2015r. 2015-10-26 15:24:09
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów dla wspólnej realizacji projektu 2015-10-12 08:07:06
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2015r. 2015-08-02 18:36:14
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2015-06-12 20:42:32
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. 2015-06-12 20:42:03
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgi, odroczeń, umorzeń lub spłatę na raty w 2014 r. 2015-06-12 20:41:32
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2014r. 2015-06-09 20:52:50
Ogłoszenie Burmistrz Miasta Puck w sprawie ławników do sądów powszechnych 2015-06-09 13:04:48
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku ws. wydania decyzji pn. "Przyłączenie do sieci gazowej Baltic Gas" 2015-05-19 09:11:31
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie 2015-05-19 09:01:48
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2015r. 2015-05-14 20:26:32
Komunikat ws. nowych godzin pracy Urzędu Miasta Puck 2015-01-23 10:45:03
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w III kwartale 2014r. 2014-10-23 20:51:34
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w II kwartale 2014r 2014-07-21 22:31:55
Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r. 2014-05-27 10:06:15
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulgi, odroczeń, umorzeń lub spłatę na raty w 2013 r. 2014-05-27 10:05:13
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2013r. 2014-05-26 19:30:17
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w I kwartale 2014r 2014-05-10 21:52:02
KONKURS NA DYREKTORA SZKÓŁ 2014-02-10 09:45:46
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wykorzystane w 2013 roku 2014-02-25 08:20:37
Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządów terytorialnych w 2013 roku 2014-02-25 08:23:17
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2013r. 2014-02-23 16:06:45
Komunikat ws. bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku 2014-08-12 10:47:12