Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kontrole

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie pokonrolne - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 2018-12-06 13:47:37
Protokół kontroli - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, kontrola w dniach od 06.11.2018 r. do 22.11.2018 r. 2018-12-06 13:45:55
Wystąpienie pokontrolne - Realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk z dnia 29 czerwca 2018 r. 2018-07-24 07:55:22
Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Pucku przeprowadzonej w dniu 20 listopada 2017 r. 2018-03-07 15:07:10
Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Pucku przeprowadzonej w dniu 20 listopada 2017 r. 2018-03-07 15:06:15
Protokół kontroli archiwum USC oraz poprawności stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych - GRUDZIEŃ 2017 2018-01-03 12:53:53
Protokół kontroli archiwum zakładowego oraz poprawności stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych - GRUDZIEŃ 2017 2018-01-03 12:52:23
Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli w zakresie realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej - CZERWIEC 2017 2017-09-22 14:19:34
Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli w zakresie realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności - KWIECIEŃ 2017 2017-04-14 13:40:01
Realizacja wniosków pokontrolnych dot. wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2017-03-30 11:12:03
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. kontroli miasta Puck 2017-01-02 14:25:53
Protokół z kontroli kompleksowej miasta Puck w Urzędzie Miasta w Pucku w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w okresie od dnia 30.05.2016 r. do dnia 07.10.2016 r. 2016-10-28 12:39:45
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. kontroli w Puckim Klubie Malucha - LISTOPAD 2016 2016-11-22 08:01:55
Wystąpienie pokontrolne NIK dot. "Wpływu realizacji programu "Maluch" na zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów dzieci" - WRZESIEŃ 2016 2016-10-03 13:25:37
Informacja pokontrolna - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PO "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013" - CZERWIEC 2016 ROK 2016-08-01 13:41:44
Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej dot. kompleksowej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku - WRZESIEŃ 2015 R. 2016-08-10 09:13:20
Informacja pokontrolna - MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w ramach PO "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013" - SIERPIEŃ 2015 ROK 2016-06-28 09:23:01
Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydzialu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dot. okresowej kontroli Straży Miejskiej w Pucku - LIPIEC 2015 R. 2016-08-10 09:08:01
Wystąpienie pokontrolne Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - LUTY 2015 R. 2016-08-10 09:00:58
Wystąpienie pokontrolne Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - LISTOPAD 2014 R. 2016-08-10 08:51:44
Protokół z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Pucku - PAŹDZIERNIK 2014 R. 2016-08-10 08:55:37
Protokół kontroli problemowej archiwum USC dot. sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego - PAŹDZIERNIK 2014 R. 2016-08-10 08:37:13
Wystąpienie pokontrolne - Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - LISTOPAD 2013 ROK 2016-06-27 14:11:18