Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opuekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka Paweł Thiel 2017-07-21 13:25:29 dodanie dokumentu
[Zakończone] Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opuekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnego dziecka Paweł Thiel 2017-07-21 13:25:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu Paweł Thiel 2017-07-21 13:18:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu Paweł Thiel 2017-07-21 13:18:09 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu Paweł Thiel 2017-07-21 13:17:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu Paweł Thiel 2017-07-21 13:17:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu Paweł Thiel 2017-07-21 13:16:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współrealizacji projektu Paweł Thiel 2017-07-21 13:16:29 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku - 12.07.2017 r. Damian Burno 2017-07-21 09:29:35 dodanie dokumentu
RGKiM.271.23.2017.WK Dostawa, wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu ICT, oprogramowania edukacyjnego, mebli przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu agd oraz usługa wykonania mebli do pomieszczenia do wydawania posiłków dla przedszkola na terenie Gminy Miasta Puck. Wyposażenie do pomieszczenia do wydawania posiłków (meble). Wioletta Koniecka 2017-07-20 17:01:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wykazie 20. 07. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-07-20 16:16:05 dodanie dokumentu
A/100/2017 Agnieszka Potrykus 2017-07-19 14:07:01 edycja dokumentu
A/100/2017 Agnieszka Potrykus 2017-07-19 14:03:20 edycja dokumentu
Wykaz zbiorczy Agnieszka Potrykus 2017-07-19 14:03:08 edycja dokumentu
A/100/2017 Agnieszka Potrykus 2017-07-19 14:00:38 dodanie dokumentu
Wykaz zbiorczy Agnieszka Potrykus 2017-07-19 14:00:21 edycja dokumentu
II INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego konkursu na stanowisko Podinspektora ds zamówień publicznych Bożena Cieśla 2017-07-18 14:26:44 dodanie dokumentu
RGKiM.271.22.2017.WK Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku komunalnego w Pucku ul. Pokoju 8 w celu realizacji projektu pn.: Rewitalizacja Centrum Pucka wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę Wioletta Koniecka 2017-07-18 10:47:26 dodanie dokumentu
Rb-Z Hanna Barwicka 2017-07-18 08:54:02 dodanie dokumentu
Rb-N Hanna Barwicka 2017-07-18 08:53:49 dodanie dokumentu
Rb-NDS Hanna Barwicka 2017-07-18 08:53:36 dodanie dokumentu
Rb-28s Hanna Barwicka 2017-07-18 08:53:17 dodanie dokumentu
Rb-27s Hanna Barwicka 2017-07-18 08:52:57 dodanie dokumentu
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podisnspektor ds inwestycji komunalnych Bożena Cieśla 2017-07-14 09:42:40 dodanie dokumentu
INFORMACJA o wynikach przeprowadzonego konkursu na stanowisko Podinspektora ds zamówień publicznych Bożena Cieśla 2017-07-14 09:40:07 dodanie dokumentu
RGKiM.271.21.2017.WK Dostawa, wraz z transportem, nowego i fabrycznie zapakowanego sprzętu ICT, oprogramowania edukacyjnego, mebli przedszkolnych, zabawek i pomocy dydaktycznych, sprzętu agd oraz usługa wykonania mebli do pomieszczenia do wydawania posiłków dla przedszkola na terenie Gminy Miasta Puck. Meble przedszkolne, zabawki, pomoce dydaktyczne. Wioletta Koniecka 2017-07-13 17:06:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2017-07-12 13:45:54 dodanie dokumentu
RGKiM.271.20.2017.WK Świadczenie usług gastronomicznych w Przedszkolu Samorządowym w Pucku Wioletta Koniecka 2017-07-12 12:45:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wioletta Koniecka 2017-07-10 14:25:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/28/2017 Rady Miasta Puck z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Bożena Cieśla 2017-07-10 13:39:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/27/2017 Rady Miasta Puck z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy Bożena Cieśla 2017-07-10 13:37:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/26/2017 Rady Miasta Puck z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy Bożena Cieśla 2017-07-10 13:34:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/25/2017 Rady Miasta Puck z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy Bożena Cieśla 2017-07-10 13:34:00 dodanie dokumentu
Referaty i Stanowiska Bożena Cieśla 2017-07-10 13:22:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/1/2017 Rady Miasta Puck z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2017-2030 Bożena Cieśla 2017-07-10 13:16:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/2/2017 Rady Miasta Puck z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 r. Bożena Cieśla 2017-07-10 13:14:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/3/2017 Rady Miasta Puck z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny... Bożena Cieśla 2017-07-10 13:13:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/4/2017 Rady Miasta Puck z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Puck Bożena Cieśla 2017-07-10 13:09:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/5/2017 Rady Miasta Puck z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowgo "Dobroczyńca Miasta Puck" Bożena Cieśla 2017-07-10 13:07:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/6/2017 Rady Miasta Puck z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół i placówek, dla których prowadzącym jest Gmina Miasta Puck Bożena Cieśla 2017-07-10 13:05:33 dodanie dokumentu