Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 237/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. Paweł Thiel 2018-12-07 13:28:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 236/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. Paweł Thiel 2018-12-07 13:27:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 listopada w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta w Pucku Paweł Thiel 2018-12-07 09:58:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 253/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 21 listopada w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego - projekt "Niwelowanie barier wykluczenia w mieście Puck" Paweł Thiel 2018-12-07 09:57:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie 239/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzaji pozostałych środków trwałych i wyposażenia Paweł Thiel 2018-12-07 09:56:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 240/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta w Pucku Paweł Thiel 2018-12-07 09:55:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 listopada w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta w Pucku Paweł Thiel 2018-12-07 09:54:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 256/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia ilościowo - wartościowego (013) i wyposażenia ilościowego w budynku Gospodarczo - Socjalnym w Porcie Rybackim w Pucku Paweł Thiel 2018-12-07 09:52:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 251/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 listopada w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych urzedu Miasta Puck - "Puck z przeszłości w przyszłość" Paweł Thiel 2018-12-07 09:51:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 265/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Paweł Thiel 2018-12-07 09:45:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 231/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Puck Paweł Thiel 2018-12-07 09:44:00 dodanie dokumentu
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Plac Obrońców Wybrzeża z prognozą oddziaływania na środowisko oraz podsumowaniem Krzysztof Derc 2018-12-07 07:53:03 dodanie dokumentu
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Wojska Polskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i podsumowaniem Krzysztof Derc 2018-12-07 07:50:03 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w wymiarze pełnego etatu Paweł Thiel 2018-12-06 15:30:44 usunięcie dokument
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami w wymiarze pełnego etatu Paweł Thiel 2018-12-06 15:30:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 271/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2018-12-06 15:00:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Bożena Cieśla 2018-12-06 14:40:42 dodanie dokumentu
Protokół kontroli - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, kontrola w dniach od 06.11.2018 r. do 22.11.2018 r. Bożena Cieśla 2018-12-06 13:48:44 edycja dokumentu
Zarządzenie pokonrolne - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Bożena Cieśla 2018-12-06 13:47:37 dodanie dokumentu
Protokół kontroli - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, kontrola w dniach od 06.11.2018 r. do 22.11.2018 r. Bożena Cieśla 2018-12-06 13:45:55 dodanie dokumentu
Referaty i Stanowiska Bożena Cieśla 2018-12-06 13:41:45 edycja dokumentu
Referaty i Stanowiska Bożena Cieśla 2018-12-06 13:29:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 265/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Paweł Thiel 2018-12-06 10:33:12 dodanie dokumentu
wykaz - dzierżawa działki nr 1_18 Katarzyna Bolda 2018-12-06 09:36:10 dodanie dokumentu
ogłoszenie o wykazie z dnia 06.12.2018r. Katarzyna Bolda 2018-12-06 09:34:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 268/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck "Plac Obrońców Wybrzeża" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Kanka 2018-12-05 13:01:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 268/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck Plac Obrońców Wybrzeża wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Kanka 2018-12-05 12:58:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 266/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck "Plac Obrońców Wybrzeża" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Kanka 2018-12-05 12:52:28 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 266/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck "Plac Obrońców Wybrzeża" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Kanka 2018-12-05 12:51:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 266/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck "Plac Obrońców Wybrzeża" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Kanka 2018-12-05 12:50:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 267/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Natalia Kanka 2018-12-05 12:44:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 267/2018 Burmistrza Miasta Puck w sprawie przyjęcia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Kanka 2018-12-05 12:39:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 263/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Kingi Majkowskiej - Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Paweł Thiel 2018-12-05 09:18:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 263/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Kingi Majkowskiej - Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Paweł Thiel 2018-12-05 09:17:56 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 263/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Kingi Majkowskiej - Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Paweł Thiel 2018-12-05 09:17:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 262/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Kingi Majkowskiej - Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Paweł Thiel 2018-12-05 09:17:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 261/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Kingi Majkowskiej - Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Paweł Thiel 2018-12-05 09:16:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 257/2018 z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wskazania właściwych komórek do realizacji projektów zgłoszonych do III edycji Budżetu obywatelskiego miasta Puck Hanna Barwicka 2018-12-04 11:42:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 255/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie zmianu planu budżetu miasta na 2018r. Hanna Barwicka 2018-12-04 11:40:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr II/3/2018 Rady Miasta Puck z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Miasta Puck, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Puck oraz warunków i zasad zkorzystania z tych przystanków. Jessica Czapp 2018-12-04 11:08:49 dodanie dokumentu