Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zgromadzenie - tryb uproszczony Agnieszka Siebert 2017-11-17 14:04:50 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko Inspektora ds. kadr - KONKURS UNIEWAŻNIONY Bożena Cieśla 2017-11-17 14:02:47 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko Inspektora ds. kadr - KONKURS UNIEWAŻNIONY Bożena Cieśla 2017-11-17 14:02:32 edycja dokumentu
Nabór na stanowisko Inspektora ds. kadr - KONKURS UNIEWAŻNIONY Bożena Cieśla 2017-11-17 14:01:19 edycja dokumentu
Referaty i Stanowiska Bożena Cieśla 2017-11-17 13:02:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników konkursu Bożena Cieśla 2017-11-17 11:50:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 208/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2017-11-17 11:14:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 208/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 06 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2017-11-17 11:14:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 206/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2017-11-17 09:04:59 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sali widowiskowej Puckiego Centrum Kultury wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę Bogumiła Dawindziak-Stefan 2017-11-16 15:38:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 176/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 stycznia 2015 r. Paweł Thiel 2017-11-16 14:04:23 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Puck w 2018 r. Paweł Thiel 2017-11-16 13:57:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 224/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnai 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. Paweł Thiel 2017-11-16 13:53:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 223/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. Paweł Thiel 2017-11-16 13:52:43 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe- Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10-go Lutego 31 III etap - klatka A. Wykonannie robót elektrycznych w zakresie remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej klatki schodowej "A" w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ul. 10-go Lutego 31A Damian Burno 2017-11-16 08:47:49 edycja dokumentu
Wykaz lokal ul. Judyckiego 7/6 Krzysztof Derc 2017-11-15 14:36:42 usunięcie załacznika
Wykaz lokal ul. Judyckiego 7/6 Krzysztof Derc 2017-11-15 14:23:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wykazie 15. 11. 2017 Krzysztof Derc 2017-11-15 14:18:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wykazie 15. 11. 2017 Krzysztof Derc 2017-11-15 14:12:04 usunięcie dokument
Ogłoszenie o wykazie 15. 11. 2017 Krzysztof Derc 2017-11-15 14:11:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 149 w dniu 18. 01. 2018 r. Krzysztof Derc 2017-11-15 13:59:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 24/1, dz. nr 25/1, dz. nr 26 w dniu 18. 01. 2018 r. Krzysztof Derc 2017-11-15 13:57:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 30/1 w dniu 19. 12. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-11-15 13:56:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 186/1 i dz. nr 186/2 w dniu 19. 12. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-11-15 13:55:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 15/13 w dniu 20. 12. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-11-15 13:53:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 15/12 w dniu 20. 12. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-11-15 13:53:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 15/11 w dniu 20. 12. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-11-15 13:52:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 15/8 w dniu 20. 12. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-11-15 13:52:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 15/7 w dniu 20. 12. 2017 r. Krzysztof Derc 2017-11-15 13:51:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 222/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 206/2017 Burmistrza miasta Puck z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2017-11-15 12:56:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 222/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 206/2017 Burmistrza miasta Puck z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2017-11-15 12:55:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 205/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej. Paweł Thiel 2017-11-15 12:54:14 dodanie dokumentu
RGKiM.271.43.2017.BDS - Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi Bogumiła Dawindziak-Stefan 2017-11-15 12:48:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu 15.11.2017 r. Natalia Kanka 2017-11-15 11:52:38 dodanie dokumentu
Wykaz - dzierżawa części działki nr 22/3 Natalia Kanka 2017-11-15 11:48:09 dodanie dokumentu
Wykaz - dzierżawa części działki nr 22/3 Natalia Kanka 2017-11-15 11:43:38 usunięcie dokument
Wykaz - dzierżawa części działki nr 22/3 Natalia Kanka 2017-11-15 11:42:12 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 157 Paweł Thiel 2017-11-14 14:25:55 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe- Modernizacja budynków komunalnych - budynek ul. 10-go Lutego 31 III etap - klatka A. Wykonannie robót elektrycznych w zakresie remontu instalacji elektrycznej i teletechnicznej klatki schodowej "A" w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Pucku przy ul. 10-go Lutego 31A Damian Burno 2017-11-14 07:38:30 dodanie dokumentu
RGKiM.271.36.2017.BDS Nadzór Inwestorski - branża konsrukcyjno-budowlana nad realizacją zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasta Puck" Zadanie I: Budynek Urzędu Miasta Puck, ul. 1 Maja 13 84-100 Puck Zadanie 2: Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Aleja Lipowa 3c, 84-100 Puck Anna Muza 2017-11-10 13:21:13 usunięcie załacznika