Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 248/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2017Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 maraca 2017 r. w sprawiedopłat do raodzajów działalności socjalnej w Urzędzie Miasta oraz ustalenia podziału środków finansowych Funduszu Socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działąlności socjalnej Bożena Cieśla 2018-03-16 11:16:58 dodanie dokumentu
Prognoza o niebezpiecznym zjawisku od 16.03 do 17.03.18 Paweł Thiel 2018-03-16 10:43:31 dodanie dokumentu
Krótkoterminowa prognoza pogody na okres 16.03.- 18.03.2018 r Paweł Thiel 2018-03-16 10:43:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Bożena Cieśla 2018-03-16 10:19:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor ds pozyskiwania środków zewnętrznych Bożena Cieśla 2018-03-16 10:17:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Urzędu Miasta Puck Bożena Cieśla 2018-03-16 10:10:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 261/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania targowiska oraz gminnych obiektów w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych z ww. miejsc. Damian Burno 2018-03-16 09:51:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 07 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bogumiła Dawindziak-Stefan 2018-03-16 08:52:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 242/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa oraz weryfikacji wyposażenia ilościowego, wyposażenia ilościowo-wartościowego oraz pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miasta Puck, Puckim Klubie Malucha i Straży Miejskiej w Pucku Paweł Thiel 2018-03-16 08:48:49 dodanie dokumentu
II edycja otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r. Paweł Thiel 2018-03-15 15:57:21 dodanie dokumentu
RGKiM.271.8.2018.KP - "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego" modernizacja oświetlenia Molo i Alei Żeglarzy? ;Zadanie 1:Modernizacja oświetlenia Molo; Zadanie 2:Modernizacja oświetlenia Alei Żeglarzy. Paweł Thiel 2018-03-15 15:46:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 marca 2018r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2018r. Hanna Barwicka 2018-03-15 14:42:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 marca 2018r. w sprawie Instrukcji określającej zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Puck Hanna Barwicka 2018-03-15 14:41:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTORA DS POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY Bożena Cieśla 2018-03-14 13:13:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko PODINSPEKTORA DS POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY Bożena Cieśla 2018-03-14 13:12:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Paweł Thiel 2018-03-14 08:55:05 dodanie dokumentu
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych Paweł Thiel 2018-03-14 08:21:22 dodanie dokumentu
Nabór na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 13 03 2018 r. Paweł Thiel 2018-03-13 13:41:57 edycja dokumentu
Nabór na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 13 03 2018 r. Paweł Thiel 2018-03-13 13:41:47 dodanie dokumentu
Nabór na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 13 03 2018 r. Paweł Thiel 2018-03-13 13:41:17 edycja dokumentu
Nabór na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 13 03 2018 r. Paweł Thiel 2018-03-13 13:41:07 dodanie dokumentu
Zgromadzenie - tryb uproszczony Agnieszka Siebert 2018-03-13 10:38:04 dodanie dokumentu
Zgromadzenie - tryb uproszczony Agnieszka Siebert 2018-03-13 10:33:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 260/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego oczyszczania letniego i zimowego ulic, chodników, placów, parkingów, przystanków autobusowych, parków, zieleńców, zieleni przyulicznej oraz innych terenów administracyjnych miasta Puck Damian Burno 2018-03-12 10:34:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 259/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego administrowania cmentarzem komunalnym w Żelistrzewie Damian Burno 2018-03-12 10:32:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 262/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie powierzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Pucku zadania własnego gminy dotyczącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Puck Paweł Thiel 2018-03-09 11:36:27 dodanie dokumentu
RGKiM.271.06.2018.BDS - Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja w ramach projektu pt. "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Miedzygminnego Zatoki Puckiej" Bogumiła Dawindziak-Stefan 2018-03-09 09:54:54 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego Krzysztof Derc 2018-03-08 16:50:11 dodanie dokumentu
RGKiM.271.06.2018.BDS - Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja w ramach projektu pt. "Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Miedzygminnego Zatoki Puckiej" Bogumiła Dawindziak-Stefan 2018-03-08 16:22:49 dodanie dokumentu
RGKiM.271.7.2018.BDS Zapytanie ofertowe na wykonanie zdjęć nawodnych i podwodnych do filmu z prowadzonych badań archeologicznych Bogumiła Dawindziak-Stefan 2018-03-08 14:46:24 edycja dokumentu
RGKiM.271.7.2018.BDS Zapytanie ofertowe na wykonanie zdjęć nawodnych i podwodnych do filmu z prowadzonych badań archeologicznych Bogumiła Dawindziak-Stefan 2018-03-08 14:46:10 edycja dokumentu
RGKiM.271.7.2018.BDS Zapytanie ofertowe na wykonanie zdjęć nawodnych i podwodnych do filmu z prowadzonych badań archeologicznych Bogumiła Dawindziak-Stefan 2018-03-08 14:45:43 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej Paweł Thiel 2018-03-08 14:29:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2018-03-08 14:28:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 264/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji dso przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2018-03-08 14:27:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031 Hanna Barwicka 2018-03-08 11:54:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 263/2017 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2017r. Hanna Barwicka 2018-03-08 11:51:58 dodanie dokumentu
Krótkoterminowa prognoza pogody dla woj. pomorskiego na okres 08.03.- 10.03.2018 r Paweł Thiel 2018-03-08 08:26:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2018-03-07 15:27:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku Krzysztof Derc 2018-03-07 15:26:50 usunięcie dokument