Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLIII/15/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej - Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami mieszkalnymi gminy w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Puck Marzena Naczk 2018-01-18 10:06:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/15/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej - Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami mieszkalnymi gminy w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Puck Marzena Naczk 2018-01-18 10:02:44 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XLIII/5/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Puck na lata 2018-2022. Marzena Naczk 2018-01-18 10:02:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/5/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Puck na lata 2018-2022. Marzena Naczk 2018-01-18 10:01:50 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XLIII/4/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Puck Marzena Naczk 2018-01-18 10:01:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/4/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Puck Marzena Naczk 2018-01-18 09:59:46 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XLIII/15/2017 Rady Miasta Puck z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia gminnej osobie prawnej - Puckiej Gospodarce Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych Gminy Miasta Puck w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi komunalnymi budynkami z lokalami mieszkalnymi oraz innymi lokalami mieszkalnymi gminy w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Puck Marzena Naczk 2018-01-18 08:28:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/22 w dniu 28. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:38:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/20 w dniu 28. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:37:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/19 w dniu 28. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:37:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/18 w dniu 28. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:36:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/17 w dniu 27. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:35:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/12 w dniu 27. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:34:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/11 w dniu 27. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:34:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/10 w dniu 27. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:33:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/9 w dniu 21. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:33:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/8 w dniu 21. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:32:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/7 w dniu 21. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:32:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/6 w dniu 21. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:31:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/5 w dniu 20. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:30:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/4 w dniu 20. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:30:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/3 w dniu 20. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:29:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/2 w dniu 20. 02. 2018 r. Krzysztof Derc 2018-01-17 14:28:14 dodanie dokumentu
Wykaz przedsiębiorstw posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Puck Paweł Thiel 2018-01-17 11:55:55 edycja dokumentu
Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego - Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Bogumiła Dawindziak-Stefan 2018-01-16 14:58:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 148/g123/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrahunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2017 Hanna Barwicka 2018-01-16 13:10:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 249/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dni wolnych od pracy i ustalenia terminów ich odpracowania Bożena Cieśla 2018-01-16 11:27:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 219/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Inspektor ds kadr Bożena Cieśla 2018-01-16 11:13:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor ds gospodarki nieruchomościami Bożena Cieśla 2018-01-16 11:10:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 190/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor dszamówień publicznych Bożena Cieśla 2018-01-16 11:07:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 9 października2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Inspektor ds pozyskiwania środków zewnętrznych Bożena Cieśla 2018-01-16 11:05:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 189/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 9 października2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Inspektor ds pozyskiwania środków zewnętrznych Bożena Cieśla 2018-01-16 11:05:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 188/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor ds pozyskiwania środków zewnętrznych Bożena Cieśla 2018-01-16 11:02:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 179/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 14 września 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor ds gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska Bożena Cieśla 2018-01-16 11:00:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 8 września 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor ds pozyskiwania środków zewnętrznych Bożena Cieśla 2018-01-16 10:53:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 165/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor dsgospodarki nieruchomościami Bożena Cieśla 2018-01-16 10:50:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 165/2017 Burmistrz Miasta Puck z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta w Pucku - Podinspektor dsgospodarki nieruchomościami Bożena Cieśla 2018-01-16 10:49:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2018r. Hanna Barwicka 2018-01-16 10:43:58 dodanie dokumentu
Referaty i Stanowiska Marzena Naczk 2018-01-15 10:26:07 edycja dokumentu
RGKiM.271.01.2018.BDS - Zapytanie ofertowe - Dostawa wraz transportem i montażem fabrycznie nowej stacji meteorologicznej wraz z wyświetlaczami LED i monitorami wewnętrznymi oraz abonamentem na kartę SIM dla jednostek ratownictwa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku w ramach zadania pt. ?Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej? współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 Bogumiła Dawindziak-Stefan 2018-01-12 13:56:17 dodanie dokumentu