Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR DS KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Bożena Cieśla 2019-03-25 14:34:01 dodanie dokumentu
Unieważnienie konkursu Bożena Cieśla 2019-03-25 14:06:24 dodanie dokumentu
ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. POMORSKIEGO Paweł Thiel 2019-03-25 13:12:46 dodanie dokumentu
ORIENTACYJNA PROGNOZA WIATRU NA BAŁTYK POŁUDNIOWY I POŁUDNIOWO-WSCHODNI Paweł Thiel 2019-03-25 13:12:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wykazie z dnia 21. 03. 2019 r. Krzysztof Derc 2019-03-21 16:59:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Miasta Puck Paweł Thiel 2019-03-20 11:46:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2019-03-20 11:43:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2019-03-20 11:41:29 dodanie dokumentu
Średnioterminowa prognoza pogody dla województwa pomorskiego na okres 21.03 ? 26.03.2019r. Paweł Thiel 2019-03-19 15:18:20 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru oferenta na świadczenie usług rodzinnego poradnictwa psychologicznego na rzecz uczestników projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" Paweł Thiel 2019-03-19 14:49:46 edycja dokumentu
Nieobowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puck Natalia Kanka 2019-03-19 13:04:48 edycja dokumentu
Referaty i Stanowiska Bożena Cieśla 2019-03-19 12:08:33 edycja dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 15 Paweł Thiel 2019-03-18 12:34:17 dodanie dokumentu
Zbiorcze ostrzeżenie meteorologiczne nr 44 Paweł Thiel 2019-03-18 12:33:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiant Zarządzenia Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 02 2019 r. Paweł Thiel 2019-03-18 10:41:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 02 2019 r. Paweł Thiel 2019-03-18 10:39:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2019-03-18 10:26:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 46/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzennia Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2018 r. Paweł Thiel 2019-03-18 10:25:21 dodanie dokumentu
Krótkoterminowa prognoza pogody dla województwa pomorskiego na okres 18.03 - 20.03.2019 r. sporządzoną przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW Oddział w Gdyni Paweł Thiel 2019-03-18 10:17:49 edycja dokumentu
Krótkoterminowa prognoza pogody dla województwa pomorskiego na okres 18.03 - 20.03.2019 r. sporządzoną przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW Oddział w Gdyni Paweł Thiel 2019-03-18 10:17:33 dodanie dokumentu
dokument Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 12 marca 2019 w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. Hanna Barwicka 2019-03-13 14:50:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 12 marca 2019 w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. Hanna Barwicka 2019-03-13 14:49:50 usunięcie dokument
ZMIANA PROGNOZY NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Paweł Thiel 2019-03-13 14:23:02 dodanie dokumentu
RGKiM.271.3.2019.AR Przystanki ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Pucku realizowanego w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Anita Romanowska 2019-03-13 09:15:31 dodanie dokumentu
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Paweł Thiel 2019-03-12 14:09:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 12 marca 2019 w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2019r. Hanna Barwicka 2019-03-12 11:10:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40/2016 Burmistrza Miasta Puck z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zapewnienia okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Bożena Cieśla 2019-03-12 09:41:43 dodanie dokumentu
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU MIASTA PUCK ?WYSTAWKA? Paweł Thiel 2019-03-11 13:51:11 edycja dokumentu
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU MIASTA PUCK ?WYSTAWKA? Paweł Thiel 2019-03-11 13:51:03 usunięcie załacznika
[Zakończone] Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru oferenta na prowadzenie zajęć poradnictwa specjalistycznego w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu metodą terapii zajęciowej na rzecz uczestników projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" Paweł Thiel 2019-03-11 11:05:39 edycja dokumentu
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU MIASTA PUCK ?WYSTAWKA? Paweł Thiel 2019-03-11 10:29:17 dodanie dokumentu
ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA WOJ. POMORSKIEGO - AKTUALIZACJA Paweł Thiel 2019-03-11 08:52:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puck o podjęciu przez Radę Miasta Puck Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Wojska Polskiego Natalia Kanka 2019-03-11 08:21:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI_6_2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Wojska Polskiego Natalia Kanka 2019-03-11 08:20:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID narealizację inwestycji drogowej Anna Muza 2019-03-08 14:23:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID narealizację inwestycji drogowej Anna Muza 2019-03-08 14:14:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID narealizację inwestycji drogowej Paweł Thiel 2019-03-08 11:29:27 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3 Paweł Thiel 2019-03-08 10:59:03 dodanie dokumentu
[Zakończone] Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru oferenta na prowadzenie zajęć poradnictwa specjalistycznego w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu metodą terapii zajęciowej na rzecz uczestników projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" Paweł Thiel 2019-03-06 14:39:45 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru oferenta na świadczenie usług rodzinnego poradnictwa psychologicznego na rzecz uczestników projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" Paweł Thiel 2019-03-06 14:37:39 edycja dokumentu