Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Skarbnik Miasta Paweł Thiel 2021-01-29 11:20:11 edycja dokumentu
Sekretarz Paweł Thiel 2021-01-29 11:19:37 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck do zaciągania zobowiązań w 2021 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paweł Thiel 2021-01-29 11:07:05 dodanie dokumentu
Projekt Planu Miejscowego w rejonie ul. Przemysłowej wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Kanka 2021-01-29 07:53:08 edycja dokumentu
Projekt Planu Miejscowego w rejonie ul. Przemysłowej wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Natalia Kanka 2021-01-29 07:52:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Puck nr 217/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie składania wniosków na wykonanie zadań w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2021 dla organizacji pozarządowych, podmiotów i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w 2021r. Paweł Thiel 2021-01-29 07:48:23 dodanie dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Paweł Thiel 2021-01-27 14:45:56 edycja dokumentu
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Paweł Thiel 2021-01-27 13:17:43 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Puck i jej jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2022 r Paweł Thiel 2021-01-27 13:09:13 edycja dokumentu
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2020r. Paweł Thiel 2021-01-27 08:08:26 dodanie dokumentu
RGKiM.271.10.2020.ACH Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich (ETAP I) Wiktor Janicki 2021-01-26 15:28:10 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 18/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2021-01-26 08:43:51 dodanie dokumentu
[Zakończone] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Archiwista Paweł Thiel 2021-01-25 13:29:08 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miasta Puck Paweł Thiel 2021-01-25 07:42:18 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Miasta Puck Paweł Thiel 2021-01-25 07:42:11 usunięcie załacznika
RGKiM.271.15.2020.MP "Stworzenie systemu projekcji 3D oraz systemu rzeczywistości wirtualnej na potrzeby realizacji operacji pn.: "Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku" współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020" Wiktor Janicki 2021-01-22 12:05:13 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny dla klientów Urzędu Miasta w Pucku w związku z przetwarzaniem danych osobowych Paweł Thiel 2021-01-22 11:24:40 edycja dokumentu
Obowiązek informacyjny dla klientów Urzędu Miasta w Pucku w związku z przetwarzaniem danych osobowych Paweł Thiel 2021-01-22 11:24:34 usunięcie załacznika
Dostęp do informacji publicznej Paweł Thiel 2021-01-22 11:19:00 edycja dokumentu
Dostęp do informacji publicznej Paweł Thiel 2021-01-22 11:18:46 usunięcie załacznika
Dostęp do informacji publicznej Paweł Thiel 2021-01-22 11:18:43 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Paweł Thiel 2021-01-22 11:17:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 92/11 w dniu 25. 03. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-22 08:36:05 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Paweł Thiel 2021-01-21 16:19:31 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 11/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych Paweł Thiel 2021-01-21 16:18:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/2 w dniu 22. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 14:19:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/3 w dniu 22. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 14:18:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/4 w dniu 22. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 14:16:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/4 w dniu 22. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 14:15:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/5 w dniu 22. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 14:14:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/6 w dniu 23. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 14:12:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/7 w dniu 23. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 14:09:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/8 w dniu 23. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 14:08:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/9 w dniu 23. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 14:06:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/10 w dniu 24. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 14:03:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/11 w dniu 24. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 14:02:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/12 w dniu 24. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 14:00:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/17 w dniu 24. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 13:57:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/18 w dniu 25. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 13:56:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/19 w dniu 25. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 13:54:24 dodanie dokumentu