Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/20 w dniu 25. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 13:48:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 135/22 w dniu 25. 02. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 13:47:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 92/11 w dniu 25. 03. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 13:44:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 53/6 i dz. nr 53/8 w dniu 25. 03. 2021 r. Krzysztof Derc 2021-01-21 13:39:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Przemysłowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Natalia Kanka 2021-01-21 08:12:35 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Miasta Puck na rok 2021 Wiktor Janicki 2021-01-21 07:57:43 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Miasta Puck na rok 2021 Wiktor Janicki 2021-01-20 16:19:30 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Miasta Puck na rok 2021 Wiktor Janicki 2021-01-20 16:18:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Miasta Puck Paweł Thiel 2021-01-20 10:41:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Miasta Puck Paweł Thiel 2021-01-20 10:40:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 018/g123/D/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Puck na lata 2021 - 2038 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Hanna Barwicka 2021-01-19 10:08:31 dodanie dokumentu
Budżet na rok 2021 Hanna Barwicka 2021-01-19 10:06:09 dodanie dokumentu
RGKiM.271.14.2020.AM Przebudowa schodów terenowych przy ul. Żeglarzy (dz. nr 173/1, obr. 2.1) oraz remont schodów terenowych przy plaży miejskiej (dz. nr 238, 226, obr. 2.4) w Pucku Wiktor Janicki 2021-01-18 14:58:51 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Puck i jej jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2022 r Paweł Thiel 2021-01-18 14:29:35 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Gminy Miasta Puck prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Agnieszka Siebert 2021-01-18 13:45:58 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Agnieszka Siebert 2021-01-18 13:36:54 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Klimczukowi - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. Paweł Thiel 2021-01-18 13:13:41 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Klimczukowi - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. Paweł Thiel 2021-01-18 13:13:29 dodanie dokumentu
Referaty i Stanowiska Paweł Thiel 2021-01-18 12:54:22 edycja dokumentu
Referaty i Stanowiska Paweł Thiel 2021-01-18 11:55:42 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 13/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Paweł Thiel 2021-01-15 13:21:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Gminy Miasta Puck prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Paweł Thiel 2021-01-15 13:20:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Paweł Thiel 2021-01-15 13:19:28 dodanie dokumentu
Narodowy Spis Powszechny 2021 (zakładka menu) Paweł Thiel 2021-01-15 09:56:56 dodanie pozycji menu
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do wykonywania na terenie Gminy Miasta Puck prac spisowych podczas Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Paweł Thiel 2021-01-15 09:55:09 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Paweł Thiel 2021-01-15 09:53:48 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Paweł Thiel 2021-01-15 09:52:44 dodanie dokumentu
[Zakończone] Nabór na stanowisko Koordynatora Klubu Seniora oraz Puckiego Centrum Wsparcia w Pucku Paweł Thiel 2021-01-14 16:27:51 edycja dokumentu
RGKiM.271.15.2020.MP "Stworzenie systemu projekcji 3D oraz systemu rzeczywistości wirtualnej na potrzeby realizacji operacji pn.: "Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku" współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020" Anna Muza 2021-01-13 14:54:45 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY Bożena Cieśla 2021-01-13 09:09:27 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY Bożena Cieśla 2021-01-13 09:09:18 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY Bożena Cieśla 2021-01-13 09:06:56 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych - KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY Bożena Cieśla 2021-01-13 09:04:10 edycja dokumentu
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2038 Hanna Barwicka 2021-01-13 08:36:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2021r. Paweł Thiel 2021-01-11 14:38:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2021r. Paweł Thiel 2021-01-11 14:37:03 dodanie dokumentu
RGKiM.271.10.2020.ACH Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich (ETAP I) Anna Muza 2021-01-09 20:23:10 edycja dokumentu
RGKiM.271.10.2020.ACH Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich (ETAP I) Anna Muza 2021-01-09 20:21:44 edycja dokumentu
RGKiM.271.15.2020.MP "Stworzenie systemu projekcji 3D oraz systemu rzeczywistości wirtualnej na potrzeby realizacji operacji pn.: "Zakup instalacji multimedialnej 3D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku" współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020" Anna Muza 2021-01-08 19:13:04 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 223/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne mogą zostać przeznaczone do sprzedaży na rzecz ich najemców w 2021 r. Paweł Thiel 2021-01-08 12:32:39 dodanie dokumentu