Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 102/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Krzysztof Derc 2014-07-14 09:21:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 74/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Bożena Cieśla 2014-07-11 09:49:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 72/2014 Burmistrza Miasta Puck w sprawie powołania komisji przetargowej Bożena Cieśla 2014-07-11 09:47:12 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr 94/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. Bożena Cieśla 2014-07-11 09:46:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 83/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2014 r. Bożena Cieśla 2014-07-11 09:43:34 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 83/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2014 r. Bożena Cieśla 2014-07-11 09:43:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 85/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. Bożena Cieśla 2014-07-11 09:18:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko SEKRETARZA MIASTA Bożena Cieśla 2014-07-10 12:40:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 92/2014 Burmistrza Miasta Pucka z dnia 1 lipca 2014 r. ws. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku Wioleta Białk 2014-07-04 11:07:20 dodanie dokumentu
ZP.271.11.2014 Budowa drogi dojazdowej od ul. AWP do budynku 16 A w Pucku Andrzej Falkiewicz 2014-07-02 19:55:09 usunięcie załacznika
ZP.271.11.2014 Budowa drogi dojazdowej od ul. AWP do budynku 16 A w Pucku Andrzej Falkiewicz 2014-07-02 19:48:29 dodanie dokumentu
Załączniki do Regulaminu Andrzej Falkiewicz 2014-07-01 20:34:46 dodanie dokumentu
Regulamin Andrzej Falkiewicz 2014-07-01 20:33:43 edycja dokumentu
Regulamin Andrzej Falkiewicz 2014-07-01 20:33:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Andrzej Falkiewicz 2014-07-01 20:33:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 68/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Sopłecznej w Pucku Andrzej Falkiewicz 2014-07-01 20:29:33 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr 82/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Andrzej Falkiewicz 2014-07-01 20:29:02 dodanie dokumentu
Informacja dla mieszkańców w sprawie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Krzysztof Derc 2014-07-01 12:52:55 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena wody w kąpielisku - 18.06.2014 r. Damian Burno 2014-06-30 12:38:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Miasta Pucka w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Pucka w 2014 r. Damian Burno 2014-06-30 12:35:13 edycja dokumentu
Informacje dotyczące kąpieliska Damian Burno 2014-06-30 12:34:57 edycja dokumentu
Informacje dotyczące kąpieliska Damian Burno 2014-06-30 12:34:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/5/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Pucka Damian Burno 2014-06-27 08:56:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/7/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck Damian Burno 2014-06-27 08:41:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/7/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck Damian Burno 2014-06-27 08:38:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/7/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck Damian Burno 2014-06-27 08:35:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV/7/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck Damian Burno 2014-06-27 08:33:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/7/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty na terenie Gminy Miasta Puck Damian Burno 2014-06-27 08:33:38 usunięcie dokumentu
Uchwała nr XLIII/1/2014 Rady Miasta Puck z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Pucka" Bożena Cieśla 2014-06-26 14:29:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLII/1/2014 RadyMiasta Puck z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Spółdfzielni Socjalnej DALBA Bożena Cieśla 2014-06-26 14:27:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 64/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na rok 2014. Bożena Cieśla 2014-06-26 11:24:31 usunięcie dokumentu
Zarządzenie nr 78/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Puck Bożena Cieśla 2014-06-26 11:19:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 80/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r. Bożena Cieśla 2014-06-26 11:14:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 77/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany w planie finansowym jednostek organizacyjnych na 2014 r. Bożena Cieśla 2014-06-26 11:12:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 79/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2014 rok Bożena Cieśla 2014-06-26 11:09:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 90/2014 Burmistrza Miasta Puck z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do spraw wyboru uczestników projektu pn. "niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcia jej mieszkańcom" Bożena Cieśla 2014-06-26 11:06:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/3/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXXV/5/2013 Rady Miasta Pucka z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej Bożena Cieśla 2014-06-26 10:50:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/12/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia przez Gminę Miasta Pucka realizację projektu nr POIG/8.3/2012/POM/25 pn. "Niwelowanie barier wykluczenia cyfrowego w mieście Puck poprzez udzielenie wsparcie jej mieszkańcom" realizowany w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Bożena Cieśla 2014-06-26 10:46:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/11/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu "NORDA-Północny Biegun Wzrostu" Bożena Cieśla 2014-06-26 10:39:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/1/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puck na lata 2014-2022 Bożena Cieśla 2014-06-26 10:32:59 dodanie dokumentu