Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18 Paweł Thiel 2020-01-29 13:33:29 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2020r. Agnieszka Chodubska-Żylla 2020-01-28 14:51:35 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania miasta Puck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Paweł Thiel 2020-01-28 13:08:32 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania miasta Puck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Paweł Thiel 2020-01-28 13:08:24 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali w ramach najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Puck Paweł Thiel 2020-01-27 09:58:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 2/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania miasta Puck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Paweł Thiel 2020-01-27 09:58:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Miasta Puck lub będących w zarządzie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku Krzysztof Derc 2020-01-24 13:27:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Miasta Puck lub będących w zarządzie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Pucku Krzysztof Derc 2020-01-24 13:26:43 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Miasta Puck Paweł Thiel 2020-01-24 11:42:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Miasta Puck Paweł Thiel 2020-01-24 11:42:35 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym i Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck na 2020 rok Paweł Thiel 2020-01-24 11:42:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Puck Paweł Thiel 2020-01-24 11:34:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 7 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy operacji "Przebudowa targowiska Miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku" Hanna Barwicka 2020-01-24 10:41:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 7 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" Hanna Barwicka 2020-01-24 10:38:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 264/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu budynków, w których lokale mieszkalne mogą zostać przeznaczone do sprzedaży na rzecz ich najemców w 2020 r. Krzysztof Derc 2020-01-24 10:37:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 134/2019 z dnia 15 lipca 2019r w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji grantu w ramach projektu "Przestrzeń gminna - lokalna wartość" Hanna Barwicka 2020-01-24 10:36:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 223/2019 z dnia 23 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miast Puck przy realizacji operacji "Przystanki ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej na terenie Miasta Puck" Hanna Barwicka 2020-01-24 10:34:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 135/2019 z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji programu "Europa dla obywateli" Hanna Barwicka 2020-01-24 10:31:03 dodanie dokumentu
Zarząrzenie nr 199/2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie określenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Puck Hanna Barwicka 2020-01-24 10:24:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2020r. Hanna Barwicka 2020-01-23 10:28:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Miasta Puck Paweł Thiel 2020-01-22 12:28:14 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI/15/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 listopada 2019 r. ws. uchwalenia MPZP Gminy Miasta Puck - Pas Nadmorski III Natalia Kanka 2020-01-21 11:31:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI_15_2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 listopada 2019 r. ws. uchwalenia MPZP Gminy Miasta Puck - Pas Nadmorski III Natalia Kanka 2020-01-21 11:28:31 dodanie dokumentu
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puck w rejonie ul. Wojska Polskiego z dnia 28 listopada 2019 r. Natalia Kanka 2020-01-21 11:16:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI/14/2019 Rady Miasta Puck z dn. 28 listopada 2019 r. ws. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Wojska Polskiego Natalia Kanka 2020-01-21 11:12:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/7/2019 Rady Miasta Puck z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Przemysłowej. Natalia Kanka 2020-01-16 09:16:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puck o podjęciu przez Radę Miasta Puck Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Przemysłowej Natalia Kanka 2020-01-16 09:15:10 dodanie dokumentu
INFORMACJA o powierzeniu zadania Paweł Thiel 2020-01-15 15:32:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej Hanna Barwicka 2020-01-15 09:00:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostej organizacyjnych na 2020r. Hanna Barwicka 2020-01-15 08:59:53 dodanie dokumentu
Informacja o zawarciu umowy Anita Romanowska 2020-01-15 08:28:52 dodanie dokumentu
INFORMACJA o powierzeniu zadania Paweł Thiel 2020-01-14 11:59:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 259/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 27 grudnia 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie stosowania dodatkowej nazwy miasta w języku kaszubskim "P?ck" Paweł Thiel 2020-01-14 11:55:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - przedsięwzięcie pn.: "Budowa rurociągu tłocznego z pompowni ścieków we Władysławowie oraz z pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie" Krzysztof Derc 2020-01-14 10:22:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 262/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek organizacyjnych na 2019r. Hanna Barwicka 2020-01-14 08:03:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 262/2019 z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego jednostek organizacyjnych na 2019r. Hanna Barwicka 2020-01-14 08:03:19 usunięcie dokumentu
Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym udzielono umorzeń w IV kwartale 2019 r. Paweł Thiel 2020-01-13 20:33:17 dodanie dokumentu
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko GOKiOŚ.6220.2.2019.DR Anna Muza 2020-01-13 15:09:33 dodanie dokumentu
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko GOKiOŚ.6220.2.2019.DR Anna Muza 2020-01-13 15:08:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Miasta Puck z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Puck Krzysztof Derc 2020-01-13 14:16:49 dodanie dokumentu