Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzanie Kryzysowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 1. Zgodnie z Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2017 r o zarządzaniu kryzysowym ( dz. U. z 2017 r., poz. 209 t.j. ) organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie miasta jest burmistrz.

 2. Do zadań burmistrza, w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

 1. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta;

 2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

  1. realizacja zaleceń do miejskiego planu zarządzania kryzysowego,

  2. opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia miejskiego planu zarządzania kryzysowego;

 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta;

 5. zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

 6. współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

 7. organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

 1. Zadania, o których mowa burmistrz wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu miasta właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

 2. Organem pomocniczym burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest miejski zespół zarządzania kryzysowego powoływany przez burmistrza, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej „zespołem miejskim”. Zespół miejski wykonuje na obszarze miasta nw. zadania:

 1. ocenia występujące i potencjalne zagrożenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

 2. przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego;

 3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

 1. W skład zespołu miejskiego, którego pracami kieruje burmistrz, wchodzą osoby powołane spośród:

 1. osób zatrudnionych w urzędzie miasta, jednostkach organizacyjnych urzędu miasta;

 2. pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek burmistrza;

 3. przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.

W skład zespołu miejskiego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez burmistrza.

 1. Burmistrz, zapewnia na obszarze miasta realizację następujących zadań:

 1. całodobowe alarmowanie członków miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności;

 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

 4. współpracę z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

 6. realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 29-06-2017 11:09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Thiel 29-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 29-06-2017 11:09:31