Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obrona Cywilna

OBRONA CYWILNA

 1. Zgodnie z Art. 17. ust. 6 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej terenowym organem obrony cywilnej w mieście jest Burmistrz.

Do zakresu działania szefa obrony cywilnej miasta należy:

 1. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,

 2. opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,

 3. opracowywanie i uzgadnianie planów działania,

 4. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,

 5. organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,

 6. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

 7. tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

 8. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

 9. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,

 10. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

 11. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,

 12. wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,

 13. zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,

 14. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,

 15. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

 16. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,

 17. inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej,

 18. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,

 19. zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,

 20. opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,

 21. opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,

 22. współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

 23. kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,

 24. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,

 25. organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,

 26. przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

 

POWSZECHNA SAMOOBRONA

 1. Zgodnie § 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności burmistrz może nałożyć na obywateli obowiązki w zakresie przygotowań do samoobrony.

W przypadku nałożenia obowiązku w zakresie przygotowań do samoobrony burmistrz określa sposoby:

1) postępowania po ogłoszeniu sygnałów alarmowych,

2) przygotowania do ochrony lokali, budynków mieszkalnych i gospodarczych, żywności, wody, płodów rolnych i pasz,

3) utrzymywania w należytym stanie technicznym sprzętu i środków ochrony,

4) przygotowania i wykorzystania domowych pomieszczeń ochronnych,

5) postępowania w rejonach porażenia, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń oraz udzielania pomocy poszkodowanym.

2. Koszty związane z realizacją obowiązków w ramach przygotowań do samoobrony, wymienionych pokrywają obywatele we własnym zakresie.

3. W wyjątkowych wypadkach koszty, o których mowa są pokrywane ze środków własnych miasta. Decyzje w tych sprawach podejmuje Burmistrz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Thiel 29-06-2017 11:10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Thiel 29-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Thiel 29-06-2017 11:10:10