Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym i Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck na 2021 rok 2021-01-05 14:43:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w 2021 roku w przedszkolach i szkołach niepublicznych dotowanych przez Gminę Miasta Puck 2021-01-05 14:41:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXXIII/9/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto Puck jest organem rejestrującym 2021-01-05 14:42:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do wykonywania na terenie Gminy Miasta Puck prac spisowych podczas Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 2021-01-15 09:55:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych na 2021r. 2021-01-11 14:37:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2021r. 2021-01-11 14:38:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2021-01-15 09:52:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Puck do zaciągania zobowiązań w 2021 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2021-01-29 11:07:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Klimczukowi - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku. 2021-01-18 13:13:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 2021-01-15 13:19:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych 2021-01-21 16:18:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2021-01-15 09:53:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-15 13:21:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Gminy Miasta Puck prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. 2021-01-15 13:20:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Miasta Puck 2021-01-20 10:40:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Miasta Puck 2021-01-20 10:41:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-01-21 16:19:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-01-26 08:43:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Puck nr 217/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie składania wniosków na wykonanie zadań w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2021 dla organizacji pozarządowych, podmiotów i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w 2021r. 2021-01-29 07:48:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-02-02 07:49:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu miasta na 2021 r. 2021-02-15 14:14:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie składania wniosków na wykonanie zadań w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pucku na rok 2021 dla organizacji pozarządowych, podmiotów i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w 2021r. 2021-01-29 11:26:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Puck nr 14/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonania na terenie Gminy Miasta Puck prac spisowych podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r. 2021-02-02 07:47:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-02-26 07:52:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie unieważnienia zapisów w zarządzeniu Burmistrza Miasta Nr 21/2021 z dnia 29 stycznia 2021r. 2021-02-15 14:16:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-02-18 11:01:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Starszy archiwista 2021-02-15 09:02:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację na terenie Gminy Miasta Puck zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 2021-02-25 13:20:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Miasta Puck 2021-02-18 16:17:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-03-03 10:44:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-03-08 11:41:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-03-02 08:34:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-03-02 08:35:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-03-04 13:32:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2018 r. 2021-03-12 10:01:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-03-05 09:34:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ustalenia szczególnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Puck dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2021-03-05 11:54:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-03-05 13:30:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, w pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-03-05 13:31:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2021-03-12 10:02:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na samochodu marki FIAT DOBLO będącego na wyposażeniu Straży Miejskiej w Pucku 2021-03-09 20:16:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/9/2020 Rady Miasta Puck z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego 2021-03-15 11:11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Puck. 2021-03-16 10:00:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Przemysłowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-04-19 13:57:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Przemysłowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-03-16 10:01:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-04-19 11:27:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych i wychowanka w niepublicznych przedszkolach w Gminie Miasta Puck w 2021 roku. 2021-03-17 09:38:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Puck 2021-03-25 07:40:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Miasta Puck dni wolnych od pracy w 2021 roku. 2021-03-19 08:13:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Puck 2021-04-19 12:46:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 2021-03-24 08:22:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-05-04 13:58:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Puck przy realizacji projektu Zakup instalacji multimedialnej 3 D dla Izby Pamięci Zatopionego Portu w Pucku Nr umowy 00357-6523.2-SW1110570/20 2021-04-19 07:27:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-04-02 07:37:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2021-04-19 12:52:50
dokument ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA PUCK Nr 56/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-04-21 13:25:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-04-15 07:47:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-04-19 12:55:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 12:59:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:00:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:01:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:02:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:03:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:04:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:04:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:06:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:06:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:07:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-04-19 13:10:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym i Szkole Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Puck na 2021 rok 2021-04-20 13:54:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2021-04-23 08:25:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-04-23 08:24:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Puck z dnia 30 marca 2018 r. 2021-04-21 14:38:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pucku realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ?Opieka wytchnieniowa?? edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Mieście Puck 2021-04-23 12:21:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pucku realizacji Programu " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 2021-04-23 12:22:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 2021-04-23 08:27:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Pucku wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puck nr 66/2009 z dnia 26 maja 2009 roku. 2021-04-28 15:25:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-05-12 13:26:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-05-05 07:24:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-05-12 13:27:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2021-05-06 14:42:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu budżetu na 2021r. 2021-05-17 12:40:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pucku 2021-05-13 15:05:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Puck w celu  prowadzenia robót budowlanych, naprawczych lub umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej. 2021-05-13 15:06:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska 2021-05-20 07:51:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2021 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu miasta na 2021r. 2021-06-02 13:54:48