Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ochrona środowiska

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Obwieszczenia 2021-12-30 07:55:07
dokument Informacja o obowiązku złożenia deklaracji CEEB 2021-07-05 12:29:39
katalog Przebudowa kanału zrzutowego wód opadowych i awaryjnego ścieków komunalnych w Pucku, powiat pucki, województwo pomorskie 2020-04-27 13:21:05
dokument Zawiadomienie dot. konsultacji społecznych - dokument stracił ważność 2020-03-17 11:43:44
dokument Zawiadomienie - dokument stracił ważność 2020-03-17 10:45:32
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck 2017-01-16 09:24:10
dokument Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnych uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018 na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju 2016-11-17 09:49:41
katalog Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Puck 2015-02-09 11:17:43
katalog Oddziaływanie na środowisko - decyzje środowiskowe 2014-06-02 13:22:58
katalog Wykaz informacji o środowisku 2014-05-13 11:27:02
katalog Modernizacja źródeł energii cieplnej 2014-03-13 15:12:04
katalog Usuwanie azbestu 2014-02-21 08:27:48
katalog Usuwanie drzew i krzewów 2014-02-20 15:01:06
katalog Kąpielisko 2014-02-18 07:58:37
katalog Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pucka 2014-02-21 15:06:15
katalog Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2014-02-27 10:06:15
dokument Leczenie drzewostanu przyulicznego w Pucku 2014-10-31 09:48:35
katalog Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 2015-07-15 08:32:40
katalog Konkurs "Metamorfoza mojej posesji" - edycja 2015 na terenie Gminy Miasta Puck 2015-05-21 09:22:34
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Puck na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2025" - konsultacje społeczne 2016-11-02 12:59:42