Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Aneta Pryczkowska 2022-12-15 15:04:35 usunięcie załacznika
Aneta Pryczkowska 2022-12-15 15:04:32 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Aneta Pryczkowska 2022-12-15 15:04:00 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Aneta Pryczkowska 2022-12-15 15:01:34 usunięcie załacznika
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej Aneta Pryczkowska 2022-12-15 14:55:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Aneta Pryczkowska 2022-12-15 14:54:57 edycja dokumentu
Aneta Pryczkowska 2022-12-15 14:54:24 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej Aneta Pryczkowska 2022-12-15 14:53:57 edycja dokumentu
[Zakończone] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w wymiarze pełnego etatu Paweł Thiel 2022-12-15 13:33:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LX/18/2022 RADY MIASTA PUCKA z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasta Puck z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r. Paweł Thiel 2022-12-15 12:21:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 181/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Puck - Inspektor ds zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Paweł Thiel 2022-12-15 08:56:51 dodanie dokumentu
[Zakończone] NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY funkcjonariusz Straży Miejskiej w Pucku Paweł Thiel 2022-12-15 08:14:31 edycja dokumentu
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej Aneta Pryczkowska 2022-12-14 10:04:09 edycja dokumentu
Aneta Pryczkowska 2022-12-14 10:03:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Aneta Pryczkowska 2022-12-14 10:00:40 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 180/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej będącego własnością Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Paweł Thiel 2022-12-13 13:56:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 177/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 123/2022 z dnia 09 września w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Puck - Port Rybacki w Pucku Paweł Thiel 2022-12-13 13:54:22 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 177/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 123/2022 z dnia 09 września w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Puck - Port Rybacki w Pucku Paweł Thiel 2022-12-13 13:54:16 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE NR 174/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych w ramach szczególnych rozwiązań służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej Paweł Thiel 2022-12-13 08:50:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 173/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych w ramach szczególnych rozwiązań służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej Paweł Thiel 2022-12-13 08:49:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 178/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RGKiM.271.24a.2022.WJa Paweł Thiel 2022-12-12 09:13:25 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 177/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 123/2022 z dnia 09 września w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Urzędu Miasta Puck - Port Rybacki w Pucku Paweł Thiel 2022-12-12 09:12:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 176/2022 BURMISTRZA MIASTA PUCK z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Puck, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 197/2021 Burmistrza Miasta Puck z dnia 8 grudnia 2021 r. Paweł Thiel 2022-12-12 09:11:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości ....na terenie Gminy Miasta Puck Wiktor Janicki 2022-12-08 14:59:01 edycja dokumentu
Opinia RIO Hanna Barwicka 2022-12-08 12:33:35 dodanie dokumentu
Opinia RIO Hanna Barwicka 2022-12-08 12:31:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Puck o przystąpieniu do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck w rejonie ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego Aneta Pryczkowska 2022-12-07 12:07:01 dodanie dokumentu
[Zakończone] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Archiwista w wymiarze pełnego etatu Bożena Cieśla 2022-12-06 14:06:29 edycja dokumentu
[Zakończone] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Archiwista w wymiarze pełnego etatu Bożena Cieśla 2022-12-06 14:05:00 edycja dokumentu
IIZakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasta Puck. Wiktor Janicki 2022-12-06 12:17:09 dodanie dokumentu
Informacja o wystawce w 2020 r. Kamil Syta 2022-12-05 14:48:59 usunięcie dokumentu
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasta Puck Kamil Syta 2022-12-05 14:45:29 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi word Kamil Syta 2022-12-05 14:37:02 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf Kamil Syta 2022-12-05 14:34:54 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf Kamil Syta 2022-12-05 14:34:50 usunięcie załacznika
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pdf Kamil Syta 2022-12-05 14:34:01 edycja dokumentu
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasta Puck Kamil Syta 2022-12-05 14:32:14 edycja dokumentu
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasta Puck Kamil Syta 2022-12-05 14:32:07 usunięcie załacznika
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Miasta Puck Kamil Syta 2022-12-05 14:26:17 edycja dokumentu
[Zakończone] Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Archiwista w wymiarze pełnego etatu Paweł Thiel 2022-12-05 13:43:27 dodanie dokumentu